Ålder/kön Dagsbehov (RDI)
av C-vitamin
Vuxen kvinna 75 mg
Vuxen man 75 mg
Gravid 85 mg
Ammande 100 mg
Barn 6-11 månader 20 mg
Barn 12-23 månader 25 mg
Barn 2-5 år 30 mg
Barn 6-9 år 40 mg
Barn 10-13 år 50 mg