Innehållsdeklaration för Cellfood - Cellfood Original, världens mest sålda kostillskott med syre, en unik, patenterad formel.


Go to content

Main menu:


Innehållsdeklaration

 

Cellfood är ett kosttillskott

Innehåll: Renat vatten, upplöst syre, mineraler från havsvatten, växtbaserad blanding av aminosyror och enzymer.

Övrigt innehåll: kan innehålla små mängder av svavelsyra och deuteriumsulfat.


Den patenterade blandningen innehåller 129 olika spårämen (se tabellen nedan). De växtbaserade spårämnen är extraherade från växtdelar som skördats från fossila källor från jordens ungdom samt alger från jordens renaste hav utanför Nya Zeeland. Näringsämnena från växtdelar har extraherats genom nedkylning, inte genom kemisk utdragning.

 
 
 
Spårmineraler och spårelement
Aktinium
Antimon
Argon
Astatin
Barium
Beryllium
Boron
Brom
Cerium
Cesium
Dysprosium
Erbium
Europium
Flor
Fosfor
Gadolinium
Gallium
Germanium
Guld
Hafnium
Helium
Holmium
Indium
Iodin
Iridium
Järn
Kalcium
Kalium
Kiseldioxid
Kisel
Kol
Krom
Kobolt
Koppar
Krypton
Kväve
Lantanum
Litium
Lantan
Magnesium
Mangan
Molybden
Natrium
Neodym
Neon
Nickel
Niob
Osmium
Palladium
Platina
Polonium
Praseodynium
Prometium
Renium
Rodium
Rubidium
Rutenium
Samarium
Silver
Sulfa
Tantal
Tellur
Terbium
Tallium
Torium
Tenn
Titan
Vanadin
Vismut
Volfram
Väte
Xenon
Ytterbium
Zink
Zirconium

Observera avsaknad av:
Aluminium
Bly
Kadmium
Klor
Kvicksilver
Radium
Enzymer
Hydrolaser, karbohydraser:
Maltas
Sukras
Emulsin

Nukleaser:
Polynukleotidas
Nukleotidas

Hydraser:
Fumaras
Enolas

Peptidaser:
Aminopolypeptidas
Dipeptidas
Prolinas

Kopparenzymer:
Tyrosinas
Askorbinsyraoxidas
Esteraser:
Lipas
Fosfatas
Sulfatas

Järnenzymer:
Katalas
Cytokromoxidas
Peroxidas

Enzymer med coenzym 1/2:
Mjölksyredehydrogenas
Robison esterdehydrogenas

Gula enzymer:
Warburgs gula enzymer
Diaforas
Haas enzym
Cytokrom C-reduktas

Enzymer som reducerar cytokrom:
Succinimid dehydrogenas
Amidase:
Ureas

Mutaser:
Aldehydmutas
Glyoxalas

Desmolaser:
Zymohexas
Carboxylas

Andra enzymer:
Fosforylas
Fosfohexisomeras
Hexokinas
Fosfoglumutas
Aminosysror
Alanin
Arginin
Asparginsyra
Cystin
Glutaminsyra
Glycin
Histidin
Isoleucin
Lysin
Metionin
Fenylalanin
Prolin
Serin
Treonin
Tryptofan
Tyrosin
Valin
Elektrolyter
Elektrolyter stöder en sund elektrisk aktivitet i kroppens kolloida system, inkluderande själva blodet, genom att överföra en negativ laddning till de röda blodkropparna så att de kan återvinna maximal funktionalitet.

 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu