Vad är Cellfood? - Cellfood Original, världens mest sålda kostillskott med syre, en unik, patenterad formel.


Go to content

Main menu:


Vad är Cellfood?

 

Vad är Cellfood?

Värdefullt nytt syre och väte + 78 spårmineraler, 34 enzymer, 17 aminosyror och elektrolyter

Cellfood erbjuder ett effektivt sätt för var och en att försäkra sig om att kroppen får all mikronäring den behöver i form av spårämen samt extra syre till cellerna.
Cellfood är världens mest sålda näringspreparat med syre, Cellfood har funnnits i 50 år och säljs nu i över 70 länder i hela världen.

Cellfood Original är en vattenlösning med växtextrakt från fossila källor samt växter från världens reanste hav. I lösningen bevaras potenta näringselement i fri, s.k. kolloid, form som kan levereras direkt via blodet till kroppens alla celler.
Den unika blandningen är ett världspatent som det tog 42 år för forskaren Everett Storey att utveckla.
Det verkligt unika med Everetts blandning är att den producerar nytt syre genom spjälkning av vattenmolekyler, och gör syret tillgängligt i kroppen.
Ingen annan produkt i världen kan göra detta. För denna bedrift blev Everett kallad "geniet" av den samtida Einstein.

Allt Cellfood som säljs i världens tillverkas av NuScience i Kalifornien i deras av FDA-godkända laboratorier. Varje sats Cellfood tar 9 månader att tillverka!

Syre är vår bästa vän och vår värsta fiende

För lite syre skapar en osund miljö i kroppen som kan initiera ohälsotillstånd. T.ex. Cancer trivs inte i en syrerik miljö, men stortrivs i syrefattig miljö. Samma sak gäller parasiter, svamp, infektioner m. m. Med tillräckligt med syre genereras en aerob förbränning; en sund miljö där patogener inte så lätt får fäste. Syrebrist leder till anaerob förbränning; en osund miljö där cancer och patogener trivs. Syrebrist anses därför vara den största enskilda orsaken till ohälsa, sjukdom, nedbrytning och död.


För mycket syre kan orsaka oxidativ stress, dvs att kroppens vävnader angrips och skadas av aggressiva syrejoner. Man kan säga att kroppens vävander "rostar" lite på samma sätt som när järn och metaller rostar, eller som när du skär ett äpple och utsätter det för luftens syre, väldigt snabbt blir äpplets yta brun och smaklös - den oxiderar och bryts ned. Det är de aggressiva positiva fria syrejonerna som orsakar detta, de så kallade Fria Radikalerna. En läkare kallade dessa Fria Radikaler för "the ultimate bad guys" ("värstingarna"),  därför att det är just överskott på Fria Radikaler som orskar nedbrytnig av vävnader, sjukdomar och ohälsotillstånd. I lagom mängd är de dock inga värstingar utan t.o.m. nyttiga för att  "kriga" med andra inkrätare i kroppen. Men blir de för många så angriper de kroppens egna vävnader. 

Vi människor kan inte göra just någonting utan att Fria Radikaer bildas, de bildas t. ex. när vi äter, tränar eller bara rör på oss och är aktiva, när vi blir stressade, sjuka etc. Ju hårdare fysisk aktivitet eller träning, desto mer Fria Radikaer bildas. Därför är risken för oxidativ stress ett stort bekymmer för elitidrottare.


Det handlar som så ofta om balans - varken för mycket eller för lite syre. 


Cellfood är ett tryggt sätt att tillföra kroppen extra syre. Säkerheten är inbyggd i själva processen när Cellfood skapar syre, man kan säga att processen automatiskt regleras efter kroppens behov av extra syre vid varje tillfälle. Låt oss förklara:
 

Cellfood utnyttjar överskottet på positiva syrejoner (fria radikaler) som vid varje givet tillfälle finns i kroppen - om vi t.ex tränar hårt behöver vi mer tillskott av syre, och då finns det också ett större överskott på fria radikaer som Cellfood kan omvandla till stabila nya syremolekyler. Har vi lågt överskott på fria radikaler så behövs det också mindre mängd extra syre och Cellfood kan inte hitta så många värstingar att skapa syre av. Processen med Cellfood är därför autmatiskt självreglerande. Därför kan vi garantera att Cellfood inte kan orsaka för mycket syre i kroppen. Detta är dock inte alltid fallet med andra metoder som finns på marknaden, se nedan. 


På vilka sätt kan vi tillföra syre?

  • AndasSjälvklart får vi den överlägsna delen av det syre vi behöver genom att andas, varken Cellfood eller någon annan syreterapi kan ersätta andningen.
  • Buteljerat syre via mask (så kallat stabiliserat syre). Otryggt då vi inte vet om vi får för mycket syre.
  • Olika ozonterapier. Får bara ges av licenserade personer - administreras i anus.
  • Olika väteperoxidprodukter. Ofta sådana som påstår att det är Cellfood (imitationer), men dessa bygger bara på väteperoxid och medför risk för ökad förekomst av fria radikaler och därmed oxidativ stress.
  • Syrekammare. Kostar i storleksordningen 100.000-tals kronor.
  • Cellfood. Innehåller mycket litet (försumbart) upplöst syre i flaskan (via omvänd osmos), syre skapas istället genom vattenspjälkning och utnyttjande av överskott på fria radikaler i kroppen. D.v.s överskott på farliga fria radikaler undanröjs i samma process som nytt syre skapas. (En bonuseffket är förstås alla de 129 mikronäringsämnen i from av spårämnen * som samtidigt levereras med Cellfood.*) Spårämnen är nödvändiga för 95 % av kroppens dagliga funktioner:
Utan spårämnesmineraler kan kroppen inte tillgodogöra sig vitaminer och näring på bästa sätt. Mycket av de naturliga spårmineralerna har p.g.a. missbruk av odlingsjordarna försvunnit och kan därför saknas i vår föda.

Amerikanska senaten konstaterade redan 1936 att:
..."många amerikaner lider av allvarliga brister som leder till ohälsa på grund av det alarmerande faktum att frukt, grönt och säd nu odlas på enorma arealer där jorden blivit utarmad på livsnödvändiga mineraler. Brist på en enda av de viktigaste mineralerna resulterar i sjukdom...ingen människa kan idag äta så mycket frukt och grönt att hon får i sig tillräckligt av alla viktiga mineraler".

Läs mer » 
 
Back to content | Back to main menu