Cellfood original, syresättning och näring direkt till cellerna. - Cellfood Original, världens mest sålda kostillskott med syre, en unik, patenterad formel.


Go to content

Main menu:


Cellfood Original


 

Cellfood är ett kosttillskott.

Cellfood är en joniserad, kolloid, lösning med 78 spårämnen, 34 enzymer och 17 aminosyror.

Cellfood bygger på en unik, patenterad teknik som binder fria radikaler och producerar nytt syre och väte.

Innehållsdeklaration »

Några viktiga fakta om Cellfood:
Cellfood har i snart 50 år tillverkats av rena, växtbaserade ingredienser. Cellfoods råmaterial kommer från de rena haven och havsvegetationen mellan Nya Zeeland och Antarktis, samt från fossiliserade växtkällor från jordens ungdom. Cellfood tillverkas av NuSciense Corp i FDA-kontrollerade och godkända laboratorier i Kaliforninen, USA. Tillverkningsprocessen för varje sats Cellfood tar nio månader. NuScience innehar världspatent på formeln och tillverkar allt Cellfood som säljs i hela världen i sina laboratorier. Cellfood säljs nu i mer än 70 länder och är världens mest sålda kosttillskott med syre.När Cellfood blandas med vatten eller jos bildas nytt syre och vätejoner

Så här går det till:


När Cellfood droppas i vatten har det en unik förmåga att spjälka vattenmolekyler (H2O) i syre- och vätejoner.
De frigjorda negativt laddade syrejonerna attraherar och binder till sig positivt laddade syrejoner (så kallade fria radikaler),  och bildar på så vis nya stabila syremolekyler; i samma process elimineras överskottet på farliga fria radikaler

Detta ger 3 viktiga fördelar:


Dessutom ger Cellfood tillskott av 129 spårämnen (mineraler, aminosyror och enzymer)


Varför behöver vi spårämen och vad är det?

Med spårämen menar man ytterst små partiklar av mineraler och andra ämnen (ca 1-4 nanometer). De kallas även mikronäringsämnen eftersom de behövs i kroppen, men i mycket små mängder, t.ex. i biokemiska och elektromagnetiska processer som har att göra med näringsupptag, eliminering av avfallsprodukter, signalöverföring mellan vävnader etc. De kallas även för kolloida mineraler eftersom de är så små att de kan hålla sig flytande i vätska, dvs helt upplösta (dispergerade) i vätskan. 


Spårämnen finns naturligt i växter

Denna kollida mikronäring tillverkas av växterna, varken växter eller djur kan tillgodgöra sig mineralerna direkt i oorganisk form, vi kan t ex inte smälta mineralerna i stenmjöl från ett berg. Men växterna kan omvandla dessa oorganiska mineraler till en biotillgänglig form - kolloida spårämnen. Växternas rötter lever i symbios med vissa bakterier, svampsporer och mikroorganismer som bryter ner mineralerna till kolloida näringsämnen och som då blandas med det vatten som växterna suger upp. Spårämnena förekommer därför naturligt i växtsafterna i hela växten.

Normalt bör vi därför få i oss tillräckligt med spårämnen när vi äter en varierad kost. Men på grund av övergödning av jordar, monokulturer, konstgödling, miljögifter och försurat grundvatten etc, så kan ett eller flera nödvändiga spårämnen saknas i kosten. Hur mycket spårämnen och vilka som finns i maten beror på var och hur maten har odlats. Det vi vet är att spårämen är inblandade i över 90 % av alla kroppsprocesser. Spårämnen hjälper kroppen att upprätthålla normalt näringsupptag och eliminering av avfallsprodukter på cellnivå. T. ex. kan kroppen inte tillgodogöra sig vitaminer om det saknas vissa essentiella spårämnen. 


Cellfood


Mikronäringen i Cellfood, samt syret som skapas är mycket biotillgängligt och lättupptagligt
, vilket beror på att Cellfood-vätskan är liksom kroppens egna vätskor bipolär, samt har samma viskositet och elektrmagetisk spänning som kroppens egna vätskor. Därför känner kroppen igen lösningen som "egen", och öppnar cellmembranen för att släppa in näringslösningen och syret. Där kan spårämnena och syret göra det de ska: föra in näring och transportera bort gifter!
Cellfood-vätskan kan sägas vara ett "leveranssystem" som tar med sig näring och syre in i cellerna. 

Inte bara näringen i Cellfood blir mer lättupptaglig, även all annan näring i mat och kosttillskott som man intar samma dag åker "snålskjuts" på Cellfood. Man brukar prata om en synergieffekt.
Detta är orsaken till att alla andra produkter i Cellfood-familjen innehåller en liten mängd Cellfood – för att göra det specifika innehållet i produkten, till exempel kiseldioxiden i Cellfood Silica, mer lättupptaglig.

Ohälsa orsakas ofta av överbelastning av gifter eller brist på viktig näring

Det är därför viktigt att vi får i oss tillräckligt med de nödvändiga mikronäringsämnen som kroppen behöver för att tillgogdogöra sig näringen i maten vi äter, och eliminera avfallsprodukter och toxiner.Cellfood är inte en medicin och ersätter inte läkemedel eller läkarvård. Vi påstår inte att produkten kan bota eller läka några sjukdomar eller ohälsotillstånd. Den ersätter heller inte vanlig föda, utan ska ses som ett komplement till en normal, balanserad kost
Förvara Cellfood oåtkomligt för barn. Överskrid inte rekommenderad dos.


Lyssna på dr Dyer

Mark Rubin, vd och grundare av Lumina Health Products intervjuar dr David S Dyer, doktor i naturmedicin och författare av boken "CELLFOOD Vital Cellular Nutrition for the New Millenium".

Cellfood-videor på YouTube »


Lyssna på Dr. Dyer
En avancerad formel som ger 129 näringsämnen och syre

En droppflaska räcker 30 dagar!
Cellfood Original
1 st 375 kr
3 st 1026 kr (99 kr rabatt!)
6 st 1980 kr (270 kr rabatt!)
Antal: 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu